POLITIKA PRIVATNOSTI

I. Opće odredbe

 1. Politikom privatnosti utvrđuju se pravila obrade i zaštite osobnih podataka korisnika i kupaca (uključujući potencijalne kupce) korištenjem internetske trgovine dostupne na internetskim adresama: www.bura.hr, u daljnjem tekstu Trgovina. Dokument također definira pravila korištenja kolačića .
 2. Politika privatnosti trgovine je informativnog karaktera. Administrator osobnih podataka korisnika trgovine, u smislu Zakona od 29. kolovoza 1997. o zaštiti osobnih podataka (Zakonski žurnal br. 133, točka 883, s izmjenama i dopunama), u daljnjem tekstu Zakon o zaštiti osobnih podataka , je KOVNICA – Jakub Patynek , sv. Ziemowita 70/4a, 61-063 Poznań, NIP: 7822484223, REGON: 302558501, kontakt telefon: +48 508-267-597, e-mail: info@bura.hr. u daljnjem tekstu Administrator te je ujedno Pružatelj usluga Internet trgovine i Prodavatelj.
 3. Osobni podaci Korisnika obrađuju se sukladno UODO . i Zakon od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Službeni glasnik br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama ).
 4. Upravitelj nastoji zaštititi interese osoba na koje se prikupljeni podaci odnose, a osobito osigurava da se podaci obrađuju u skladu sa zakonom, pa tako i u skladu s UODO . i Zakon o pružanju elektroničkih usluga. Osobne podatke Administrator prikuplja u definirane, zakonite svrhe i ne podvrgavaju se daljnjoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama. Upravitelj izjavljuje da se podaci koje on prikuplja pohranjuju u obliku koji omogućuje identifikaciju dotičnih osoba, ne dulje nego što je potrebno za postizanje zadane svrhe obrade.
 5. Svrha Politike privatnosti je definirati radnje koje Administrator poduzima u području osobnih podataka prikupljenih putem Internet trgovine te usluga i alata povezanih s Internet trgovinom, a koje Kupci koriste za obavljanje aktivnosti kao što su postavljanje Računa, postavljanje Narudžbu i obavljanje drugih vrsta aktivnosti unutar Internet trgovine.
 6. Kupac koji koristi usluge i alate ponuđene u sklopu Internet trgovine potvrđuje da je pročitao odredbe Politike privatnosti i Pravilnika Internet trgovine, te pristaje na korištenje njegovih osobnih podataka u skladu s Pravilnikom Internet trgovine i Politika privatnosti (u tu svrhu označava odgovarajuće potvrdne okvire nakon poruka koje se pojavljuju na web stranici Internet trgovine).
 7. Svi podaci prikupljeni od strane Administratora zaštićeni su razumnim tehničkim i organizacijskim mjerama i sigurnosnim postupcima za zaštitu od pristupa neovlaštenih osoba ili njihove neovlaštene uporabe.
 8. Administrator Internet trgovine, pod uvjetima navedenim u Pravilniku i Politici privatnosti, ima isključivi pristup podacima. Pristup osobnim podacima Kupca može se povjeriti i drugim subjektima, npr. preko kojih Kupac vrši plaćanja, a koji subjekti prikupljaju, obrađuju i pohranjuju osobne podatke u skladu sa svojim propisima i politikama privatnosti. Pristup osobnim podacima Kupca imaju predmetni subjekti u mjeri u kojoj je to potrebno i samo onima koji će osigurati pravilno pružanje usluga.
 9. Sve riječi i izraze koji se pojavljuju u Politici privatnosti koji počinju velikim slovom (npr. Prodavatelj, Internetska trgovina, Kupac, Narudžba) treba shvatiti u skladu s definicijama sadržanim u Pravilima internetske trgovine dostupnim na web stranici Internetske trgovine.

II. Prikupljanje, stjecanje, opseg i svrha prikupljanja osobnih podataka

 1. Administrator obavještava da zbog mogućnosti registracije u Internet trgovinu i otvaranja Računa, Kupci koji otvaraju Račun u Internet trgovini mogu biti dužni dostaviti određene podatke kao što su ime, prezime, naziv tvrtke, adresa prebivališta, adresa sjedišta, kontakt telefon, adresa e- mail, prijava (e-mail) i lozinka. Davanje podataka navedenih tijekom postupka registracije potrebno je za postavljanje računa, a drugi podaci mogu se dati dodatno.
 2. U sklopu Internet trgovine Administrator može pohraniti podatke, npr. osobne podatke koji su potrebni za omogućavanje kontakta s Kupcem, slanje poruka ili vezano uz plaćanja.
 3. U sklopu Internet trgovine Administrator može prikupljati osobne podatke kupaca i potencijalnih kupaca koji kontaktiraju Administratora u sklopu službe za korisnike, a koji su osobni podaci nužni za ispunjenje pojedinog zahtjeva Kupca i kontaktiranje s njim radi odgovora. Kontakt će također biti moguć korištenjem podataka postavljenih u tu svrhu na korisničkom računu.
 4. Administrator obrađuje osobne podatke kupaca nužne za pravilnu provedbu usluga dostupnih u Internet trgovini te ima pravo koristiti podatke prikupljene i pohranjene u sklopu Internet trgovine u sljedeće svrhe:
  1. narudžbu u Internet trgovini,
  2. sklapanje i provedba Ugovora o prodaji ili Ugovora o pružanju elektroničkih usluga,
  3. izravni marketing vlastitih proizvoda ili usluga,
  4. pružiti potpunu korisničku uslugu, uključujući postavljanje i upravljanje korisničkim računom/računima, rješavanje tehničkih problema i pružanje odgovarajućih funkcija,
  5. prilagođavanje ponude i iskustva Korisnika, uključujući oglašavanje, u svojstvima Trgovine,
  6. praćenje aktivnosti svih i određenih Korisnika,
  7. kontaktiranje Korisnika, posebno u svrhe vezane uz pružanje usluga, servisiranje Korisnika, dopuštene marketinške i reklamne aktivnosti,
  8. provođenje istraživanja i analiza radi poboljšanja rada dostupnih usluga,
  9. provođenje usklađenosti s Pravilima internetske trgovine,
  10. procjenjujući određene osobne čimbenike Klijenta.
 5. Administrator ima pravo pohraniti podatke prikupljene i praćene u Internet trgovini samo u okviru gore navedenih svrha.
 6. Administrator zadržava pravo filtriranja i blokiranja poruka poslanih putem internog sustava poruka, posebice ako su spam, sadrže zabranjeni sadržaj ili na drugi način ugrožavaju sigurnost korisnika Internet trgovine.
 7. Administrator ima pravo automatski dobivati i bilježiti podatke koje web preglednici ili uređaji Korisnika prenose na poslužitelj, npr. IP adresu, softverske i hardverske parametre, pregledane stranice, identifikacijski broj mobilnog uređaja i druge podatke koji se odnose na uređaje i korištenje sustava. Prikupljanje gore navedenih podataka odvijat će se prilikom korištenja Internet trgovine.
 8. Administrator prikuplja, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke o kupcima:
 9. e-mail adresa (e-mail adresa),
 10. ime i prezime,
 11. naziv tvrtke (u slučaju kupaca koji nisu potrošači),
 12. NIP (u slučaju kupaca koji nisu potrošači),
 13. adresu dostave Robe (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država),
 14. adresa prebivališta/posla/sjedišta (ako je različita od adrese dostave),
 15. Datum rođenja,
 16. u slučaju kupaca koji naručuju uslugu dijetetskog cateringa: težina, visina.
 17. Broj telefona.
 18. Prodavatelj izjavljuje da je davanje podataka od strane Kupca u gore navedenom opsegu dobrovoljno. Međutim, njihovo pružanje može biti potrebno za sklapanje i provedbu Ugovora o prodaji ili Ugovora o pružanju elektroničkih usluga u Internet trgovini. Opseg podataka potrebnih za sklapanje ugovora prethodno je naveden na web stranici Internet trgovine i u Pravilima Internet trgovine
 19. Primjeri primatelja osobnih podataka kupaca internetske trgovine:
 20. u slučaju Kupca koji koristi Internet trgovinu s načinom dostave poštom ili kurirom, Administrator povjerava prikupljene osobne podatke Kupca odabranom prijevozniku ili posredniku koji na zahtjev Administratora obavlja dostavu,
 21. u slučaju da Kupac koristi Internet trgovinu načinom elektroničkog plaćanja ili platnom karticom, Administrator povjerava prikupljene osobne podatke Kupca odabranom subjektu servisa elektroničkog plaćanja u Internet trgovini.
 22. Administrator može dijeliti anonimizirane podatke s drugim subjektima, uključujući partnere Internet trgovine u svrhu prepoznavanja atraktivnosti oglasa i usluga za kupce, poboljšanja kvalitete i učinkovitosti usluga koje pruža Internet trgovina ili ti subjekti ili sudjelovanja u znanstvenim istraživanjima.

III. Politika kolačića i operativni podaci

 1. Administrator automatski prikuplja informacije sadržane u kolačićima u svrhu prikupljanja podataka vezanih uz korištenje Internet trgovine od strane Kupca. Kolačići su mali dio teksta koji web stranica šalje Korisnikovom pregledniku i koji preglednik šalje natrag pri sljedećem posjetu web stranici . Uglavnom se koriste za održavanje sesije, npr. generiranjem i slanjem privremenog identifikatora nakon prijave.
 2. Administrator koristi „session“ kolačiće pohranjene na krajnjem uređaju Korisnika dok se on ne odjavi, ne ugasi web stranicu ili ne isključi web preglednik te „trajne“ kolačiće pohranjene na krajnjem uređaju Korisnika na vrijeme navedeno u parametrima datoteke kolačića ili dok ih Kupac ne izbriše.
 3. Administrator u sklopu Internet trgovine koristi sljedeće vrste kolačića :
 4. „potrebne“ kolačiće , koji omogućuju korištenje usluga dostupnih u sklopu Internet trgovine,
 5. kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti,
 6. “performance” kolačići , koji se koriste za dobivanje informacija o tome kako korisnici koriste web stranicu Internet trgovine,
 7. “oglašavačke” kolačiće , omogućujući korisnicima pružanje reklamnog sadržaja prilagođenije njihovim interesima,
 8. „funkcionalni“ kolačići , koji omogućuju „pamćenje“ postavki koje je Korisnik odabrao i prilagođavanje Internet trgovine Korisniku.
 9. Kolačići prilagođavaju i optimiziraju Internet trgovinu i njenu ponudu za potrebe kupaca kroz aktivnosti kao što su kreiranje statistike pregleda Internet trgovine i osiguravanje sigurnosti njezinih korisnika . Kolačići su također potrebni za održavanje kupčeve sesije nakon napuštanja Internet trgovine.
 10. postavke kolačića u bilo kojem trenutku koristeći svoj web preglednik , uključujući i blokiranje mogućnosti prikupljanja kolačića .
 11. Blokiranje mogućnosti prikupljanja kolačića ili druge izmjene postavki za kolačiće na uređaju Kupca može otežati ili onemogućiti korištenje usluga i alata Internetske trgovine, uključujući mogućnost naručivanja.
 12. Kupac koji ne želi koristiti kolačiće u gore opisane svrhe može ih ručno izbrisati u bilo kojem trenutku. Da biste pročitali detaljne upute o tome kako postupiti, posjetite web stranicu proizvođača web preglednika koji Kupac trenutno koristi. Više informacija o kolačićima dostupno je u izborniku pomoći svakog web preglednika. Primjeri web preglednika koji podržavaju ove kolačiće su Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome,
 13. Administrator može omogućiti trećim stranama, npr. pružateljima oglašavanja ili pružateljima analitičkih rješenja, prikupljanje informacija korištenjem gore navedenih tehnologija izravno na web stranici Internet trgovine. Podaci prikupljeni na ovaj način podliježu odredbama politika privatnosti koje su razvili ti subjekti.
 14. Neki vanjski subjekti koji djeluju u sklopu Internet trgovine omogućuju korisnicima da povuku privolu za prikupljanje i korištenje podataka od strane njih u svrhu oglašavanja na temelju aktivnosti Kupca. Za više informacija i mogućnosti izbora posjetite, na primjer, sljedeću web stranicu: www.youronlinechoices.com.

IV. Prava i obveze Administratora i Korisnika

 1. Administrator ima pravo, kao i zakonsku obvezu dati odabrane ili sve informacije o kupcima internetske trgovine tijelima javne vlasti ili trećim stranama koje podnose takav zahtjev za informacijama na temelju važećih odredbi poljskog zakona.
 2. Administrator ne povjerava obradu podataka i ne dijeli prikupljene osobne podatke Kupaca s nepovezanim subjektima bez suglasnosti zainteresiranih strana, osim ako nastupi sljedeće okolnosti:
 3. Administrator može koristiti podršku vanjskih subjekata za pružanje usluga koje pruža, međutim, ti subjekti nisu ovlašteni samostalno koristiti osobne podatke koji se obrađuju u ime Internet trgovine, te su sve njihove aktivnosti podložne odredbama Pravila privatnosti Internet trgovine. Politika,
 4. Administrator zadržava pravo davanja podataka tijelima javne vlasti u vođenju postupaka zbog eventualnih povreda zakona ili u borbi protiv mogućih povreda Pravila Internet trgovine.
 5. Kupac u svakom trenutku ima pravo uvida u svoje osobne podatke koje je prikupio Administrator. Ovo pravo uključuje mogućnost provjere, izmjene, dopune, brisanja, prestanka obrade osobnih podataka Kupca i odobrava se bez navođenja razloga.
 6. Kupci koji su registrirani u Internet trgovini imaju pravo pregledavati, mijenjati i brisati podatke koje su dostavili. Kupac osigurava točnost podataka koje je dostavio ili objavio u Internet trgovini.
 7. Radi ostvarivanja svojih prava, Kupac može u svakom trenutku poslati odgovarajuću izjavu volje na adresu sjedišta Administratora ili putem e-maila.
 8. Uklanjanje osobnih podataka ili prestanak njihove obrade od strane Administratora može rezultirati nemogućnošću pružanja usluga putem Internet trgovine ili ozbiljnim ograničenjem mogućnosti korištenja funkcionalnosti Internet trgovine.

V. Promjene Politike privatnosti

 1. Ponuda Online trgovine će se u budućnosti proširivati. To znači da će Administrator biti dužan ili ovlašten unijeti izmjene u Politiku privatnosti.
 2. Nove verzije Pravila privatnosti pojavit će se na web stranici Internet trgovine zajedno s odgovarajućom porukom.
 3. Svaka promjena Politike privatnosti bit će na snazi od datuma obavijesti o njezinoj izmjeni postavljanjem iste na web stranicu Internet trgovine. Sve promjene bit će propisno istaknute u razdoblju od mjesec dana od dana uvođenja promjena u Pravila privatnosti.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi s Politikom privatnosti Internetske trgovine, obratite nam se na e-mail adresu koju ste dobili od Administratora.

VI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. OPĆE INFORMACIJE

U interesu očuvanja vašeg prava na privatnost, kao i ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, u nastavku donosimo informacije o tome kako se podaci koje ste nam dostavili prikupljaju, koriste i obrađuju.

Administrator osobnih podataka je MINT – Jakub Patynek, ul. Ziemowita 70/4a, 61-063 Poznań, NIP: 7822484223, REGON: 302558501, koja upravlja web stranicama www.bura.hr 

 1. PRIKUPLJANJE, KORIŠTENJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

MINT – Jakub Patynek posebnu pozornost posvećuje zaštiti vaše privatnosti te s najvećom pažnjom odabire tehničke mjere kako bi osigurao zaštitu obrađenih podataka, posebice od otkrivanja neovlaštenim osobama. Stoga samo ovlašteni djelatnici imaju pristup vašim osobnim podacima.

www.bura.hr web stranicama i uslugama, uključujući: podatke o računalu i prijavu, tzv. zapise sustava koji sadrže datum, vrijeme posjete i IP broj računala s kojeg je uspostavljena veza te podatke o statistici posjećivanja web stranice. Navedene aktivnosti usmjerene su na unaprjeđenje web stranice i njezinu prilagodbu potrebama korisnika. 

 1. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Osobni podaci će se obrađivati u svrhu

NAMJENSKI

NA TEMELJU

NA RAZDOBLJE

usluge

sklopljen i izvršen ugovor

7 godina računajući od 1. siječnja godine koja slijedi nakon datuma sklapanja ugovora

Marketing

pristanak

7 godina računajući od 1. siječnja godine koja slijedi nakon datuma suglasnosti

 

Dostavljeni podaci bit će obrađeni na automatizirani način, uključujući i u obliku profiliranja. U slučaju podataka koji se obrađuju u marketinške i promidžbene svrhe, automatizirano odlučivanje provodit će se analizom podataka iz područja spola, datuma početka i završetka obrazovanja, mjesta stanovanja i naznake željenih smjerova studija, posljedica takve obrade bit će prezentacija namjenske obrazovne ponude.

 1. DIJELJENJE PODATAKA

Dostavljeni osobni podaci mogu se na zahtjev Administratora prenijeti subjektima koji ih obrađuju, a posebno pružateljima usluga.

 1. PRAVO NA UVID, IZMJENU, BRISANJE PODATAKA I PRIGOVOR

Subjekt osobnih podataka ima pravo na:

 • pravo na pristup Vašim podacima te ispravak, brisanje i ograničavanje obrade,
 • pravo na prigovor na obradu podataka,
 • pravo na prijenos podataka,
 • pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njenog povlačenja.

Subjekt osobnih podataka ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatra da obrada njegovih osobnih podataka krši odredbe važećeg zakona.

Davanje osobnih podataka u marketinške svrhe je dobrovoljno.

Davanje podataka u druge svrhe propisano je zakonom ili je potrebno za sklapanje ugovora. Posljedica odbijanja davanja podataka ili davanja netočnih podataka bit će nemogućnost pružanja usluge.

 1. KONTAKT

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka obratite se našem službeniku za zaštitu podataka: info@bura.hr