Tags: komunalna naknada

Bura traži od Obersnela hitnu naplatu duga 3. maja za komunalnu naknadu

Kao i mnogo puta do sada, Obersnel se ponaša licemjerno zbog toga što jednima pogoduje, a ispaštaju građani i poduzetnici koji uredno podmiruju svoje obveze. Svjedoci smo da je jedna poslovna banka aktivirala jamstvo kako bi naplatila potraživanja od Uljanika u visini od 48 milijuna kuna, rekao je Burić Predsjednik nezavisne liste Bura Hrvoje Burić […]

Enter your keyword