Program NL BURA za umirovljenike PGŽ i grada Rijeke

Program NL BURA za umirovljenike PGŽ i grada Rijeke: 1. smanjiti rok čekanja na 2 godine 2. osigurati dnevni boravak u domovima za starije 3. osigurati liftove u svim zgradama gdje je moguće

Related Posts