Hrvoje Burić najavio programa za razvoj poduzetništva

Bitne točke programa za razvoj poduzetništva:
1. Osnivanje Fonda za poduzetnike
2. Aktivacija imovine grada Rijeke promjenom politike najma poslovnih prostora
3. Smanjenje prireza porezu na dohodak sa 15 na 10%

Torpedo media članak možete pročitati ovdje.

Related Posts