BURA će blokirati Krčki most!

Protivimo se donošenju zakona Lex LNG.
Hrvatske potrebe za plinom su već sada zadovoljene a one su 2,5 milijardi m3.Kapacitet LNG bio bi 7 milijardi m3 sa još uvijek nepotvrđenom cijenom, niti potpisanim ugovorima sa budućim kupcima plina.Samo je sigurno da će cijena biti skuplja od postojeće.Ne postoji niti okolišna studija, ali postoje pokazatelji da bi plutajući terminal imao katastrofalne posljedice na ekološki sustav Kvarnara kao i na turizam u našoj županiji. Na nadolazećoj Županijskoj skupštini BURA će predložiti potpisivanje Deklaracije protiv donošenja lex LNG-a.Te poručujemo Vladi RH da nađu rješenje za uklanjanje postrojenja INA rafinerije na Mlaci.Može i donošenjem lex Mlaka.

Related Posts