Financijski izvještaji 

27.02.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje
Financijski izvještaj neprofitnih ogranizacija
Izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac PR-RAS-NPF
Izvješće o donacijama na obrascu IZ-D
Bilanca – Obrazac BIL-NPF
Godišnji program rada za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu


Polugodišnje izvješće o
primljenim donacijama 

06.07.2018.

Obrazac IZ-D

Financijski izvještaji 

28.02.2018.

Bilješke koje prilažemo uz financijska izvješća
Izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac PR-RAS-NPF
Izvješće o donacijama na obrascu IZ-D
Bilanca – Obrazac BIL-NPF
Godišnji program rada za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu